wz

Tato webová stránka 
odkazuje jen k historii filmového festivalu
   krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka.
Nový organizační výbor pro Vás připravuje novou podobu tohoto
   filmového festivalu i nové webové stránky www.brno16.cz.
These web sites refer only to the history of international festival
   of short fiction films The Brno Sixteen.
A new steering committee is preparing a new shape of both the film festival
   and web sites www.brno16.cz.                                                                                                                                           OldWeb  1993-2001    

BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA

MEZINÁRODNÍ SOUTĚ®NÍ FESTIVAL KRÁTKOMETRÁ®NÍCH HRANÝCH FILMŮ  

BRNO SIXTEEN

INTERNATIONAL COMPETITIVE FESTIVAL OF SHORT FICTION FILMS

b16
ě                                     MALÝ FILMOVÝ  FESTIVAL MLADÉ TVORBY 2011  
česky english


CNW:Counter